AlteBurg01

AlteBurg01Vandaag is het Kastelendag. En daarom deel ik met jullie het bijzondere verhaal van het verdwenen kasteel.

Ons Schloss heeft een heuse legende, ‘de legende van Schloss Möhren’. In deze legende wordt, naast Schloss Möhren waar de legende zich afspeelt, ook een 2e Schloss genoemd. In het verhaal laat de vader van Prinses Armgart, Ritter Heinz, een 2e Schloss in Unter Dietfurt bouwen om Armgart en haar toekomstige bruid na de bruiloft in te laten wonen. In de legende wordt gesproken ‘het Schloss in Unter Dietfurt’. Unter Dietfurt ligt, wat we nu Haag noemen.

En over precies dat kasteel gaat het nu. Ons verdwenen kasteel is ‘het Schlosslein bij Haag’. Want niet alleen in de legende wordt over dit verdwenen kasteel gesproken. Er zijn zelfs oude documenten van dit kasteel. In deze documenten heeft het verdwenen kasteel verschillende namen naast ‘das Schlösslein bij Haag’ wordt het ook wel Möhrenburg, Mattmühle of Altenburg genoemd. Maar het gaat allemaal over hetzelfde verdwenen kasteel. Het Schlosslein bij Haag.

alteburg02Geschiedenis van het Verdwenen kasteel

Over dit kasteel wordt voor het eerst geschreven in 1831 in het Historisch jaarbericht van Rezatraad. Maar ook in kunst monumenten van midden Franken van de stad Weißenburg in 1932 wordt gesproken over de Möhrenburg in het Pappeheimischen Haag.

Romeinse Castrum

Eerst wordt er gesproken over een merkwaardige ruine van een zeer oud kasteel met machtige muren, een grachten en van binnen vrij goed gewaard gebleven gewelven. Men noemt het naar verluidt een ‘Athiopianum auch Möhrenburg’.

Het houdt zich door toenmalige beschouwingen voor een oud Romeins Castrum. Huidige bevindingen bewijzen dat het in ieder geval geen Romeins Castrum kan zijn geweest. Eerder een vroeg middeleeuws vesting.

Later wordt het kasteel in verband gebracht met het geslacht van Calentin – Pappenheim en de Möhrener heren. Waarvan van de laatste wordt gezegd dat ze verschillende kastelen in het gebied bezaten.


AlteBurg03Ridders van het verdwenen kasteel

Zo zou sinds 1028 al in het bezit van de Heren van Calentin. De Burgstal ligt op een voorsprong van het grondstuk in het dal Möhren. De oudsten bekende eigenaars van de parochie dorp Möhren waren bij het jaar 1000, de edele Heer en Graaf van Calentin. De voormalige Möhrenburg stond op de berg zuidoost van de Möhren, in de buurt van de nu Pappenheimischen Haag. 

Bohaimb gerapporteerd in de Neuburger Cottektaneen 1872 uitvoerig over de kastelen en meldt dat de 1198 overleden voorouder Albert 2 von Mern drie zonen achter liet. Waarvan Albert 3 de Schloss in Möhren behield. Hugo bouwde voor zichzelf een eigen kasteel in het Forste Gruben en Heinrich kreeg het oude kasteel boven de Mattmühle (het verdwenen kasteel).

De vernietiging van het verdwenen kasteel

De Möhrenburg boven op de Mattenmühle en Burg Forste Gruben werd in 1264 door hertog van de Bayer Ludwig dem Strengen wegens een bekende vete vernietigd, zodat slechts puin overbleef. Beide kastelen werden nooit herbouwd. Gelijktijdig werden ook de Burgen Donnersberg, Druisheim, Geyern en de Stadt Weißenburg vernietigt.

Door het lot leed ook de Burg Mern (Schloss Möhren) door  Ludwig dem Strengen. Bischop Hildebrand von Mern 1261 – 1279 in Eichstätt bezwoer dat de burg beter dan daarvoor zou worden ongebouwd. 

De waarheid

AlteBurg04Alle aanname worden tegenwoordig betwijfeld. Er bestaan geen bewijsstukken van geen van de kastelen. Ook niet van de toen bestane Burg op de Mattmühle. Opgravingen in Altenburg zelf op zoek naar oude burg resten hebben nooit plaatsgevonden. Maar uit bezichtigen ter plaatse kan worden vastgesteld dat er een doge muur van ruwe stenen van 312 meter lengte ligt aan de noordzijde van glooiende bergen. Het totaal omvang 5000 m²

Het verdwenen kasteel

In het zuiden en westen is het begin van de ringmuur nog goed zichtbaar. In het noorden

en oosten steekt hij nauwelijks nog boven de grond uit en is waarschijnlijk in het stijl afdalende landschap afgegleden

In het zuidelijke en westelijke muurdeel ligt in de rotsbodem een diepe stenen geul die paralel aan de voormalige 2-6 meter lange muur liep. Ook de binnenruimtes van de burg van 1 meter liggen deels onder een dikke laag bebossing.

Het verdwenen kasteel heeft een Schuttwall en de mauerring (Trockenmauer) die grotendeels nog steeds goed te vinden zijn. De alte burcht heeft een omvang van 312  m2 en aansluitend grondstuk van ongeveer 5.000 m² vrij vlak oppervlak en een kunstmatige heuvel. De ingang ligt aan de westkant tegen het vlakke gedeelte van de berg.

De algemene indruk van de bestaande middeleeuwse Hochhburg laat op dit punt slechts raden. De door een verdedigingsmuur omringd grondstuk van 5000 m²  was tegen een aanstormenden vijand, met maar een paar burgmannen en bemanning natuurlijk onmogelijk te verdedigen.