Ieder kasteel zijn eigen legende

De gouden sleutel van Armgard

De legende van Armgard en de gouden sleutel.

Een legende is een mengeling van historische gebeurtenissen en fictieve elementen. Vaak mondeling overgeleverd van generatie op generatie. Waar men na verloop van tijd helden, fictieve elementen en bovennatuurlijke wezens aan heeft toegevoegd.

Als de legende verbonden is aan een kasteel spelen liefde en romantiek, spoken, draken, intriges, samenzweringen, bovennatuurlijke krachten en magie een rol. Soms zijn de verhalen zelfs angstaanjagend en meestal verdekt verpakt met waarschuwende boodschap.

Ook ons jachtslot Schloss Möhren heeft een eigen legende. Een mythe uit de 12e eeuw over liefde, macht, bedrog en wraak. Want niets zo fascinerend dan de geheimen achter gesloten kasteeldeuren.

De Legende van Armgard en de gouden sleutel

De mythe van de maagd en de gouden sleutel stamt uit de 12e eeuw. Het kasteel van Möhren ligt, in het bos en heuvelrijk natuurpark omringd door weelderige groen en kleurrijke flora, boven op een berg. Het is een betoverende plek met hoge torens, kasteelmuren en een houten kasteelpoort. En is gebouwd ter bescherming van haar bewoners.

Binnen de kasteelmuren bevindt zich een parallel universum dat beschutting biedt aan de nobele en dappere ridder Heinz met zijn mooie dochter Armgard. Armgard heeft de schoonheid van haar moeder, die veel te jong is overleden, geërfd. Haar glanzende bruine haren rusten in een dikke vlecht over haar schouder,  haar groene ogen zijn groot en amandelvormig en haar huid blank en zacht. Daarbij heeft Armgard ook nog het zachte en lieve karakter van haar moeder.

Armgard leidt, omringd door liefde van haar vader en bescherming van het kasteel, een gelukkig leven. Toch is de onuitgesproken pijn van haar vader om het verlies van zijn geliefde vrouw en haar moeder. Iets wat zwaar op haar drukt. En daarom besluit zij, om haar eigen hart tegen dit onuitwisbare verdriet te beschermen, zichzelf nooit te binden aan een partner. Zo kan ook zijn ook nooit gekwetst worden. Hierdoor groeit Armgard uit tot een sterke en onafhankelijke vrouw, wat haar, naast haar onmetelijke schoonheid, nog aantrekkelijker maakt.

Legenda Armgard van Schloss Moehren

Armgard de meest begeerde vrijgezel

Dit blijft niet onopgemerkt en heeft een aantrekkingskracht op bewonderaars van ver buiten de kasteelmuren. Dit bezorgd Armgard in een nog groter dilemma. Daarom bedenkt zij, om haar aanbidders niet keer op keer met harde afwijzingen teleur te stellen, een slim plan. 

Ze laat een sleutel van het zuiverste goud van haar slaapkamerdeur maken en verstopt de gouden sleutel op een plek waar niemand die zou kunnen vinden. Alleen zij en haar dienstmeid kennen de schuilplaats. 

Armgard is zo overtuigd van haar verstopplek dat zij durft aan te kondigen dat: degene die de gouden sleutel vindt, met haar mag trouwen. 

Velen proberen hun geluk maar jarenlang weet niemand de gouden sleutel te vinden. Als de vader van Armgard overlijdt neemt zij al zijn taken en verantwoordelijkheden over. Dit voegt aan haar lieve karakter en schoonheid nog een begerenswaardig element aan de status van Armgard toe, namelijk rijkdom. 

Legende armgard met gouden sleutel

De aantrekkingskracht van rijkdom

Wat Armgard op dat moment niet weet is dat de geur van rijkdom andere geïntegreerde aantrekt. Zo krijgt ridder Kunz von Absberg, Armgard in zijn vizier. Kunz is uiterst onaangenaam, behandelt andere mensen beschamend en minachtend en is gewend te krijgen wat hij hebben wil. Kunz heeft een bijzonder neerbuigende kijk op de status van de vrouw. In zijn ogen is de vrouw alleen maar goed voor nageslacht en het botvieren van zijn seksuele lusten. Kunz is altijd op zoek naar meer macht en rijkdom. Als hij het onoplosbare mysterie met de gouden sleutel te horen krijgt, bedekt hij een sluw plan. 

De verleiding van de dienstmeid

Met vleierij en beloften wint Kunz het vertrouwen van Armgards dienstmeid. Hij overlaadt haar met complimenten en cadeautjes en palmt haar helemaal in. Zo komt Kunz steeds dichter bij de inner circle van Armgard en ontrafeld langzaam de puzzel naar de verstopte gouden sleutel. Wanneer hij op het spoor is dat de meid toegang heeft tot de gouden sleutel doet iedere avond een verdovende poeder in de wijn van de jongedame. Als de meid in een diepe slaap verzonken is, zoekt hij, avond na avond, ieder hoekje van haar kamer tot hij uiteindelijk verstopt in een luik onder de vloer de gouden sleutel naar Armgards slaapkamer vindt. 

Dienstmeid van de sleutellegende

De overwinning

De volgende ochtend staat Kunz zelfverzekerd en hooghartig met een boosaardige grijns op zijn gehavende gezicht voor de kasteelpoorten en eist toegang tot het kasteel. Armgard denkt in eerste instantie dat het om een slechte grap gaat. Echter als Kunz de gouden sleutel tevoorschijn tovert trekt alle kleur uit Armgards gezicht weg. 

Uitgerekend Kunz, waarvan de slechte reputatie als een besmettelijk virus over het land verspreid is, staat hier voor haar neus en eist haar hand. Als Armgard de tiran Kunz met gouden sleutel voor de deur ziet staan, dringt de bitter waarheid tot haar door. 

Ritter Kunz Gouden sleutel legende

De vernedering

Hoe kan zij haar zelf bepaalde leven inruilen voor een wereld van vernedering en verdriet? “Nooit!” fluisterde ze als een soort echo, zal zij zich overgeven aan deze engerd.  

En voor Kunz en alle omstanders het in de gaten hebben, pakt Armgard een dolk, zet de punt van de dolk op haar borst en steekt  vastberaden zichzelf neer. 

Als in slowmotion zakt Armgard neer en als Kunz zijn toekomstige bezit in een plas rood bloed op de grond ziet liggen, ontsteekt hij in woede. 

Armgard heeft het gewaagd hem te ontwijken, hij is door haar vernederd tot op het bot. Nog nooit heeft een vrouw het gewaagd hem tegen te spreken. Laat staan zijn perfect uitgestippelde plan naar roem, rijkdom en macht afgenomen. Blind van woede eist hij het bezit van Schloss Möhren. Ridder Kunz vindt dat hij met de vondst van de gouden sleutel het recht had op het kasteel Schloss Möhren en al haar rijkdommen.

En om zijn daad kracht bij te zetten neemt hij zijn intrek in de kamer van Armgard.

Maar Kunz heeft niet gerekend op de spirit van Armgard die ook na haar dood nog sterk en onafhankelijk over haar kasteel en rijkdommen waakt. 

Ridder Kunz wordt gekweld door nachtmerries. Rusteloos wordt hij elke nacht badend in het zweet wakker. Nacht na nacht wordt hij achtervolgd door een figuur dat uit de mist opdoemt met in één hand een bebloede dolk en in aan een ketting een bungelende gouden sleutel. 

Gouden sleutel legende van Armgard

De wanhoopsdaad

Uit wanhoop raadpleegt ridder Kunz priester Hugebert, een vrome man die de gave heeft om geesten en ondoden met de bescherming van een een heilig kruis terug naar de onderwereld te sturen. Hugebert adviseert Kunz de confrontatie met de geestverschijning aan te gaan.

Die nacht vlucht ridder Kunz niet voor de de vrouw in de mist en wacht bibberend af. De verschijning doemt voor Kunz op en draagt de tiran op om de volgende dag zich klaar te maken voor een middernacht diner.  

Uit angst dat de geest hem mee willen nemen naar de geestenwereld laat Kunz de priester Hugebert vanuit zijn klooster in Heideck, ongeveer 40 kilometer van Schloss Moehren vandaan, komen om hem tijdens het diner te beschermen. 

Priester van de gouden sleutel legende

Het spookrijtuig

Beide heren staan met kruis in de aanslag op klokslag middernacht klaar. Precies om 12 uur verschijnt een spookachtig rijtuig getrokken door vier ravenzwarte paarden aan de kasteelpoort. Hoewel de wielen van de koets en de hoeven van de paarden de grond niet raken en het rijtuig zich zwevend voortbeweegt, trilt de bodem alsof er honderd paarden voorbij galopperen. Wanneer de koets voor de kasteeldeur stilstaat , zweeft een dame gekleed in een mysterieus glinsterend zwart gewaad langzaam naar de twee mannen toe. 

Legende van de gouden sleutel van de maagd Armgard van Schloss Moehren

Kruis vs spreuk

Wat de mannen echter niet weten is dat de onafhankelijke Armgard haar verschijning met krachtige spreuken heeft beschermd tegen het kwade. Met de afspraak dat het heilige kruis dat tegen haar gebruikt wordt de meest kwade geest ten gronde zal richten. 

Zo gebeurd het dat als priester Hugebert het kruis ter bescherming tussen ridder Kunz en de geestverschijning van Armgard heft, al het kwade uit de bezwering van de priester en Kunz als een boemerang terugslaat op de meest kwade geest, Kunz in dit geval.

De gekte en tirannie die Kunz altijd op andere had botgevierd slaat volledig terug in het lichaam van Kunz en totaal gestoord stort hij ter aarde.

Armgard neemt niet de tijd om haar zoete wraak te bekijken en zij en haar koets met 4 ravenzwarte paarden lossen zachtjes op in mist.  Achter blijft een verbaasde priester met een mentaal volledig krankzinnige Kunz.

Uit angst voor de terugkeer van de geestverschijning van Armgard trekt ridder Kunz zich terug in zijn eigen kasteel. Vanwege zijn mentaal slechte toestand zal de priester, ridder Kunz tot het eind van z’n leven blijven verzorgen. 

Er wordt gezegd dat men vandaag de dag het geluid van galopperende paardenhoeven en de rinkelende ketting aan gouden sleutel nog kan horen. En dat de verschijning van Armgard met in de ene hand een gouden sleutel en in de andere hand een bebloede dolk nog rond het landgoed dwaalt om haar kasteel tegen kwaad te beschermen. 

Legende van de gouden sleutel van de maagd Armgard van Schloss Moehren

Door Armgard beschermd

Mij wordt vaak gevraagd of het op het kasteel spookt. Mijn antwoord is altijd nee. Maar eigenlijk klopt dat niet want zonder de bescherming van Armgard, die haar kasteel tegen het kwaad beschermd, had ons kasteel nooit zo’n fijne atmosfeer gehad. Niet alleen ik maar veel van mijn klanten voelen het ook, hier is de atmosfeer oke.

Dus mocht je, tijdens je verblijf in de vakantiehuizen op het kasteel, een niet definieerbare entiteit voelen, dan is het goedaardige Armgard die met haar kracht, moed en liefde ons kasteel beschermd.

Bronnen

Foto’s zijn gemaakt met AI. Door een beschrijving van de karakters aan artificial intelligence te geven heeft Midjourney de personages in de legende met foto’s in beeld gebracht. Midjourney @SchlossMoehren

Bronnen van de Legende van de gouden sleutel van de maagd Armgard van Schloss Moehren

Alexander Schöppner 

Wikipedia.de